(game4upper statistic)

sledováno od 17.10.2018 - watched from 2018/17/10

Computer má úspěšnost (fruitfulness is) % z nalezených (from find).

Filter:
rows:
name:
Harvested cards computer:
player:

0 files find. (1 - 0)

Zpátky. (Back.)
<<< --------- >>>
X Name of player X Harvested cards of computer Harvested cards of player
<<< --------- >>>
Zpátky. (Back.)